Συνέδριο για τη γαστρονομική ταυτότητα και το τουριστικό branding | Ξάνθη, 8 Ιουνίου 

Συνέδριο για γαστρονομική ταυτότητα και το  τουριστικό branding | Ξάνθη, 8 Ιουνίου 

 

15  SPEAKERS | 5 COUNTRIES | 4 COORDINATORS | 1 VENUE

Το συνέδριο  φιλοδοξεί να αποτελέσει «τόπο συνάντησης» κτηνοτρόφων και παραγωγών, επιχειρηματιών εστίασης, εκπροσώπων τουριστικών επιχειρήσεων,  chefs, αναγνωρισμένων  ακαδημαϊκών και επιστημόνων της Ελλάδας και του εξωτερικού, food και travel bloggers, διεθνών τουριστικών πρακτορείων εναλλακτικού τουρισμού  αλλά και του κοινού γενικότερα που θέλει να γνωρίσει καινοτόμες προτάσεις και προϊόντα και να πειραματισθεί σε νέες γεύσεις και εμπειρίες.

 Το συνέδριο θα αναπτυχθεί σε δύο κεντρικούς άξονες.

 Ο πρώτος θα αφορά στην προβολή της αυτόχθονης φυλής της βραχυκερατικής αγελάδας, την ανάδειξή της ως πολιτιστικό πόρο και εργαλείο μάρκετινγκ για την κοινωνική και τουριστική ανάπτυξη και στην πρόταση επαναπροσδιορισμού της γαστρονομικής ταυτότητας της Ξάνθης μέσω της αξιοποίησης των αυτόχθονων φυλών και άλλων τοπικών προϊόντων στην εστίαση.

 Ο δεύτερος άξονας θα αφορά στο τουριστικό branding, στις νέες τάσεις του πολιτιστικού τουρισμού και του τουρισμού wellbeing, στην χρήση της τεχνολογίας, στην αναγκαιότητα της διαχείρισης ποιότητας και υπηρεσιών πιστοποίησης στον τομέα του τουρισμού που οδηγούν στην αειφορία και δίκαιη ανάπτυξη.

Τα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή τους τοπικούς επιχειρηματίες με τους εξέχοντες καλεσμένους ομιλητές και συντονιστές του συνεδρίου ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα που θα έχουν αναπτυχθεί στο συνέδριο, στο  τουριστικό  προϊόν που προτείνεται και τις διάφορες παραμέτρους του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Από την Ξάνθη θα μιλήσουν ο Ηλίας Γερμαντζίδης, ιδρυτής της χαρτογραφικής εταιρίας ROUTE maps για τις προοπτικές και τα μέσα ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού και ο Νέστωρ Τσιρλιγγάνης από το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας "Αθηνά" για τη γαστρονομία στις πολύμορφες περιοχές της Ξάνθης..